موج سواری از آن دسته ورزش هایی است که نیاز به خطر کردن و البته استقامت فراوان دارد. آقای سرینیواس رائو که بلاگ نویس است در مورد بهره وری مطالبی را نوشته است که این مثال را بهترین استعاره برای مطلب بهره وری و خطر کردن در زندگی می داند چراکه هیچ وقت نمی دانید که در چه جایی موج به سمت شما می آید و شما در چه زمانی باید سوار بر موج شوید و چه زمانی موج شما در عمق آب فرو می برد. ولی با این وجود موج سوار همچنان به تلاش خود ادامه می دهد برای اینکه میداند برای موفقیت باید ادامه دهد. در میان دلایل دیگر رائول به اهمیت « عدم اطمینان » اشاره می کند:

« لحظه ای در هنگام موج سواری وجود دارد که به « افتادن » معروف است . این لحظه می تواند لحظه ای باشد که امیدها و سخت کوشی ما را درست در زمانی که به باروی و ثمر دهی نزدیک است ، از بین ببرد. این لحظه نامطمئن ترین لحظه ای است که در موج سواری وجود دارد. شکل موج مرتبا در حال تغییر است و موج سوار باید خود را بر اساس شکل موج تطبیق دهد. اما شکل موج همچنین تمایل به ناپدید شدن دارد این به این معنی است که یک موج به ظاهر عالی و کامل در یک لحظه می تواند به حباب و کف تبدیل شود و موج سوار با تقلا و دست و پا زدن خود را به روی تخته موج سواری بکشاند. در زندگی هیچ چیزی تضمین نشده است و زندگی بر اساس یک فرمول از پیش تعیین شده ، هیچ تضمینی برای موفقیت نیست. نمی توان پیش بینی کرد که شرکت شما به موفقیت حتمی خواهد رسید یا هنر شما از دیوارهای گالری به اوج شهرت خواهند رسید یا عشق شما برخواهد گشت. شما باید عدم اطمینان را در زندگی بپذیرید و به یاد داشته باشید هر چقدر به دنبال موج بیشتر بروید بیشتر به دست خواهید آورد.»

ما همیشه از مزایای عدم اطمینان پیشرفت کرده ایم همانطور که نقشه کشیدن برای جزئیات باعث می شود در کار ما خلاقیت و احتمالات جایی نداشته باشند، اگر عدم اطمینان را با آغوش باز بپذیرید می توانید به چیزهای بزرگتر برسید.