زمانی که پوست سیب را برای شیرینی پای سیب  پوست می کنید می توانید از پوست آن نیز برای یک چای گیاهی خوش طعم استفاده کنید برای درست کردن این چای پوست سیب را 5 تا 10 دقیقه به همراه برگ چای سیاه دم کنید و برای طعم و خاصیت بیشتر می توانید از دارچین  نیز در آن استفاده کنید.