همانطور که می دانید استفاده از ضد آفتاب برای سلامتی پوست و جلوگیری از سرطان پوست برای همه ما لازم است مگر اینکه استفاده از آن باعث شود که آتش بگیرید. ضد آفتاب Banana Boat یکی از آن ضد آفتاب هایی است که ممکن است با استفاده از آن سلامتی شما به خطر بیفتد. برطبق گزارش منتشر شده از Energizer Holding که ظاهرا این ضد آفتاب متعلق به آنهاست ایرادی که دارد این است که نازل یا دهانه اسپری خیلی بزرگ است و ضد آفتاب زیادی را با یک بار فشردن به بیرون می فرستد. زیادی بودن این ضد آفتاب بر روی پوست باعث دیر خشک شدن آن می شود و همین باعث شعله ور شدن آن بر روی پوست می شود خطر موجود در این محصول زمانی ایجاد می شود که پوست آغشته شده به این ضد آفتاب که هنوز خشک نشده است ، در مقابل منبع گرمایی قرار بگیرد.