18 ماه بعد از از زلزله نیوزیلند، عکسهایی که از یک عروسی که در همان لحظه برگزار می شده در داخل دوربین در زیر خاک مدفون می شوند. این عروس و داماد که دیگر فکر نمی کردند عکس های عروسی خود را ببینند در کمال تعجب با این دوربین از زیر خاک در آمده در مسیر پارک خودرو خود در مقابل خانه خود مواجه می شوند. آنها در 20 فوریه ازدواج کرده اند و 22 فوریه از ماه عسل خود بر می گردند و در حالیکه خانه خود را تخلیه می کردند دوربین خود را که حاوی عکسهای دوران 6 ماهه ازدواج و ماه عسل بوده را گم می کنند. به نظر آنها به دلیل آب وهوای بدی که وجود داشته این دوربین گمشده از زیر خاک از لای گل ولای خود بخود بیرون آمده و از قسمت ورودی ماشین آنها آشکار شده است و توانستند 2.5 گیگ از عکسهای ذخیره شده که مربوط به عروسی آنها بود را دوباره احیا کنند.