آقای جف بیزاس ( Jeff Bezos )، مدیر عامل و پایه گذار شبکه آمازون ( Amazon.com ) مصاحبه ای در مورد استراتژی با سایت نرم افزاری 37 سیگنال داشته است. آقای جیسن فرید ( Jason Fried )، پایه گذار 37 سیگنال، صحبت های جف بیزاس را در بلاگ پست با ما به اشتراک گذاشته است. بعد از یک صحبت 90 دقیقه ای که در مورد استراتژی بوده، بیزاس با صحبت هایش در مورد افراد به اصطلاح « کار درست » ، فرید را تحت تأثیر قرار داده است . بیزاس در این مورد می گوید از نظر بقیه افراد، کسانی که دیدگاه های خود را تغییر می دهند، افرادی ضعیف و بی اعتماد به نفس هستند در حالیکه اینطور نیست.

« کسانی درست زندگی می کنند که ذهنیت های خود را تغییر می دهند؛ اینکه تداوم افکار داشته باشیم و همیشه در یک خط فکری باشیم به معنی دیدگاه مثبت و خاص داشتن نیست بلکه سالم تر و بهتر این است که نظریات و افکاری داشته باشیم که در تضاد با افکار قبلی ما باشد. افراد باهوش دائما ادراک و مفاهیم خود را در مورد یک مسئله بازبینی می کنند. آنها در مورد مشکلاتی که قبلا حل کرده اند دوباره تجدید نظر می کنند و پذیرای دیدگاه های جدید، اطلاعات جدید و چالش ها فکری هستند.»

آیا حرف او این است که هیچ گاه نباید یک دیدگاه مشخص و خوش ساخت داشت؟ البته که نه . او می گوید افکار را باید موقتی و انعطاف پذیر در مقابل تغییرات ساخت . چه درست فکر کنیم و چه غلط در هر صورت در حال فکر کردن هستیم و یک متفکر باید پذیرای سایردیدگاه ها باشد. کسانی اشتباه می کنند که اغلب درگیر جزئیاتی هستند که فقط یک خط فکری ثابت را دنبال می کند. اگر کسی خود را از این جزئیات بیرون نکشد و تصویر کلی را از زوایای مختلف نبیند، اغلب اوقات در اشتباه به سر می برد.