پیامهای محرمانه در گوگل داکس ( google docs )

زمانی که می خواهید پیامی حساس به دوست خود بفرستید حتما ترجیح می دهید که این اطلاعات بعد از خواندن در کامپیوتر دوستتان از بین برود . Tech blog Digital Inspiration راهی ساده ارائه کرده برای فرستادن پیامی که خودش بعد از 10 ثانیه نابود می شود این کار در Google Docs انجام می شود. این پیام از یک اپلیکیشن به نام Google Apps Script و یک صفحه گسترده استفاده می کند. به این صورت است که بعد از وارد کردن اطلاعات، گوگل داک را با کسی که می خواهید پیام را برای او بفرستید سهیم می شوید و بعد از اینکه آنها روی لینک مورد نظر کلیک بکنند اطلاعات را دریافت می کنند و بعد از خواندن، 10 ثانیه بعد پیام به طور خودکار پاک می شود.