ماشین ها از عمده آلاینده ها محسوب می شوند اما در شیکاگو خیابانی وجود دارد که با سیمانی مخصوص آسفالت شده است که از دود ماشین ها تغذیه می کند. این خیابان 2 مایلی که به سبزترین خیابان در آمریکا معروف است با سیمانی به نام فوتوکاتالیک آسفالت شده است . این سیمان با ذرات بسیار ریز دی اکسید تیتانیوم آغشته شده است که می تواند گازهای دی اکسید نیتروژن را از هوای اطراف جذب و از بین ببرد. کارایی دیگری که این سیمان دارد برای مجاری فاضلاب است چراکه این سیمان فیلترهای نفوذپذیری دارد که آب باران از آن عبور می کند و هیچ آبی هنگام بارندگی روی سطح جاده نمی ایستد. این سیمان در جاده ای به نام Cermak Road به کار رفته که یکی از جاده های پر رفت و آمد کامیون ها در آمریکاست . در حال حاضر در طرح آزمایشی قرار دارد اما اگر این سیمان با این کارایی بالا به کار رود می تواند در نوع خود بهترین پوشش برای جاده ها باشد.