آیا هر وقت که وارد اتاق می شوید همکار شما اخمهایش را در هم می کشد؟ گاهی برخی افراد بدون دلیل از شما خوششان نمی آید و خوب اگر به دنبال یک محیط آرام در محل کار خود هستید مجبورید این حالت را تغییر دهید. حالا چه کار می توانید انجام دهید تا بتوانید این همکار بدخو را خلع سلاح کنید. روانشناس اجتماعی آقای رابرت سیالدینی دو راه حل پیشنهاد می کند.

1-    از او صادقانه تعریف کنید:

ممکن است آسان نباشد مخصوصا اگر این شخص برای مدتی خودش را از شما دور کند اما احتمالا خصوصیت هایی در این فرد هست که قابل تحسین باشد. اگر با نگرش مثبت وارد عمل شوید و از آنها تعریف کنید مطمئنا یخ شکسته خواهد شد و او در مورد شما ارزیابی دوباره خواهد کرد.

2-    از او نظر خواهی کنید.

سیالدینی می گوید اصل این نظریه از بن فرانکلین، استاد ارتباط و سیاست است. زمانی این افراد به عمل شما می نگرند که از آنها نظر خواهی کنید و از نظر روانی، این حالت لحظه ای است که آنها از شما خوششان می آید. شما با این کار وارد یک تعامل با طرف مقابل می شوید چراکه شما حالت رابطه را با چیزی که او دوست دارد تغییر می دهید که می تواند کتاب مورد علاقه یا عقیده او باشد. شاید این توصیه برای شما جالب نباشد ولی اگر بخواهید این رابطه را تغییر دهید باید این ریسک را به جان بخرید.