چطور بهترین تصمیم را سریع بگیریم؟

سریع تصمیم گرفتن کار سختی است. البته با وجود اینترنت میتوان با صرف چند ساعت به راحتی مطالب را جستجو کرد و به بهترین انتخاب دست پیدا کرد. در کتاب شرلوک هلمز قسمتی وجود دارد که به این مسئله پرداخته شده است اینکه چطور می توان بهترین تصمیم را سریعتر اتخاذ کرد؛ این نظریه بر اساس سر آرتور کنان دویل نویسنده کتاب شرلوک هلمز است که در یکی از داستان ها به نام A Study in Scarlet ، شرلوک هلمز می گوید : « من مغز انسان را شبیه به یک اتاق کوچک و خالی زیر شیروانی می دانم که باید با لوازمی که ما انتخاب می کنیم پر شود. آدم نادان این اتاق را از الوارهای مختلف پر می کند و بنابراین دانشی که به کار او می آید بسیار شلوغ و درهم و برهم است و یا از چیزهای به درد نخور پر شده است. آدم عاقل بسیار با دقت از این اتاق استفاده می کند این شخص مثل یک کارگر عمل می کند هیچ چیزی ندارد ولی ابزار آلات او بسیار کارآمد هستند و با نظم خاصی مرتب شده اند. اشتباه است که بگوییم دیوارهای این اتاق کوچک خاصیت ارتجاعی دارند و به هر اندازه ای که بخواهیم بزرگ می شوند این اتاق بزرگتر نمی شود و زمانی می رسد که با اضافه شدن دانش جدید آگاهی های گذشته فراموش می شوند. اهمیت مسئله در همین است که نباید این اتفاق بیفتد. »

نکته ای که در حرف های هلمز وجود دارد این است که ما مغز خود را از دانش های بدرد نخور پر می کنیم و این مسئله نه تنها در تصمیم گیری بلکه بر حافظه ما اثر نامطلوب می گذارد. زمان تصمیم گیری باید ذهن خود را از چیزهایی که حواس ما را پرت می کنند دور کنیم. این چیزها جزئیاتی هستند که برای تصمیم گیری مهم نیستند. برای تصمیم گیری سریع می توان اینطور گفت که : در یک تصمیم گیری بسیار مهم است که چیزهایی که در واقع بی ربط هستند را نادیده بگیرید که اگر دقیق نباشید همین جزئیات بی ربط بر تصمیم گیری شما اثر می گذارد. این مسائل بی ربط برای یک نفر می تواند در ماسک احساسات ظاهر شود، یا عقیده های شخصی (که در عین حال گاهی مفید هستند ولی اغلب به موضوع هیچ ربطی ندارند ) و یا اطلاعات اضافی که روی تصمیم گیری ما اثر می گذارند. ذهن ما از این نظر شبیه فضای اینترنت است می تواند از دانش های بیهوده پر شود ولی زمان تصمیم گیری که می رسد باید این اتاق زیر شیروانی ذهن را تمیز کرد و مغز را فقط با حقیقت هایی که برای تصمیم گیری مهم است تنظیم کرد نه با اطلاعات اضافی که به مورد تصمیم ما هیچ ربطی ندارند. مثل اینکه جمعه شب چه رستورانی را انتخاب کنیم یا چه کامپیوتری را بخریم. نیازی نیست که تمام جزئیات را به یاد بیاوریم بنابراین خودتان را خسته نکنید.