می دانستید که پزشکان مانند کاراگاهان می توانند از نوع نفس کشیدن بیمارشان تشخیص دهند که چه بیماری دارند! جالب است که نفس هر بیمار مانند اثر انگشت او می ماند. میتوان با تجزیه تحلیل آن شمار زیادی از بیماریها را در انسانها تشخیص داد. 400 سال قبل از میلاد مسیح، بقراط در کتابی به نام درمان از طریق بوی نفس به این مسئله پرداخت . قرن ها بعد پزشکان متوجه شدند که نفس کسانی که ناراحتی کلیوی و کبدی دارند دارای بوی خاصی است. امروزه دانشمندان از طریق طیف سنج ، هزاران ترکیب شیمیایی را که این رایحه ها را ایجاد می کند شناسایی کرده اند این کار شبیه یافتن یک توپ پینگ پنگ در هزاران زمین بیس بال است که از توپ پینگ پنگ پر شده است. محققین آزمایشاتی را انجام داده اند که از طریق بازدم بیمار نه تنها ناراحتی های کلیه و کبد بلکه آسم، دیابت، سل، عفونت های معده ای و روده ای و حتی اندامهای پیوند شده که بدن آن را پس می زند را تشخیص و سپس آنها را کنترل  کرد. اینطور تصور کنید که هر آزمایشی که برای خون وجود دارد برای نفس هم وجود دارد با این حال اکثر این آزمایشات هنوز در مرحله تحقیق قرار دارند و باید قبل از استفاده در مطب پزشکان، ارزیابی شوند.