چطور در مورد حقوق خود مذاکره کنید؟

مذاکره کردن ، در واقع قسمتی از تجارت است و فرصتی است که هر کدام از ما در شغلمان خواهیم داشت حتی اگر این مذاکره در مورد درخواست اضافه حقوق یا مزایای جدید باشد باز هم باید فن مذاکره کردن را بلد باشیم. توصیه این است که اگر می خواهید به خواسته خود برسید از واژه « من » استفاده نکنید. این یک گرایش طبیعی است که وقتی در حال مذاکره با شخصی در مورد خود هستید ، تدافعی عمل کنید در واقع منیّت هر شخصی می تواند باعث اشکال در روند مذاکره شود. تا به حال در مذاکرات خود با افرادی مواجه شده اید که مرتب می گویند :  « من این را می خواهم من آن را می خواهم. » ولی اگر بگویید:  « ما باید به یک راه حل برسیم » کاملا مسئله فرق می کند. درست است که منیّت ( ایگو ) شما را راضی و خشنود می سازد ولی مذاکره را به سمتی که می خواهید هدایت نمی کند. در مذاکره ای که برای منافع خود مثل اضافه حقوق دارید از واژه ما به جای من استفاده کنید و منافع خود را به منافع شرکت تعمیم دهید.