یکی از بزرگترین موانعی که در سر راه بهره وری وجود دارد این است که « زمان کافی نداریم » و با تمام مسئولیت و اطلاعاتی که در هر کاری داریم باز مسئله زمان در آن دخیل است. ولی جالب است بدانید که راهی وجود دارد که بتوان زمان را نادیده گرفت و آن این است که زمان را متوقف کنیم.

اکثر کارهای ما در حاکمیت زمان انجام می شوند که باید در موعد مشخص آنها را به اتمام برسانیم و این حالت باعث می شود همیشه برای کارهای خود حالت فوریت را در نظر بگیریم. برای اینکه بتوانیم با بازدهی بیشتری عمل کنیم باید از حاکمیت زمان خارج شویم و در قلمرو همان وظیفه عمل کنیم. یعنی تمرکز ما نباید بر روی زمان باشد بلکه باید بر روی کاری که انجام میدهیم متمرکز باشیم و این حالت باعث می شود همیشه به اهمیت کار خود فکر کنیم تا به فوریت آن. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که نباید مرتب به آخر کار فکر کنیم بلکه باید کار خود را مرحله به مرحله پیش ببریم و به جای قدمهای بزرگ ، کار را قدم به قدم جلو ببریم. زمانیکه به کاری که در دست داریم تمرکز می کنیم دیگر به ساعت روی دست خود توجه نمیکنیم.

به عنوان مثال زمانیکه در مدرسه هستیم در طول سال فرصت داریم تا به امتحان نهایی بپردازیم ولی اکثرا تمام فرصتهای مطالعه را در همان هفته های آخر، روزهای آخر و ساعات آخر می گذاریم. دلیل آن این است که مجبور نیستیم تا نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی کاری انجام بدهیم. در صورتیکه مطالعه تدریجی در طول زمان باعث یادگیری بیشتر خواهد شد همانطور که نتیجه بهتر را نیز به ارمغان خواهد آورد. در پروژه های کاری نیز زمانی می توانیم نتیجه بهتر بگیریم که به جای فکر کردن به زمان کلی پروژه و اینکه چه زمانی به اتمام می رسد آن را به آیتم های عملی بشکنیم. در واقع ایده آل ترین سناریو برای بهره وری یک فرد این است که هم کارامد و هم مفید باشد. مدیریت زمان و مدیریت وظیفه محوله، دو امر کاملا متفاوت هستند.  دانستن اینکه چه کاری انجام میدهید و اینکه چقدر زمان برای انجام آن داریم، نیاز به دو دانش متفاوت دارد. شما باید ابتدا بدانید چطور می توانید وظیفه یا کار خود را مدیریت کنید تا بتوانید قادربه  مدیریت زمان باشید. بنابراین دیگر نگران تاریخ های مقرر نباشید و هر روز را به کاری مشخص اختصاص دهید. از پیگیری زمانی دست بردارید و به پیگیری وظایف خود در زمانی که دارید، بپردازید. بیشتر به اینکه چه کاری دارید، فکر کنید تا به این مسئله که چقدر زمان دارید.