امروزه سعی در تولید ابزارهایی است که بتوان از یک وسیله کوچک استفاده های بیشتری کرد. این چراغ قوه 9 در 1 یکی از آن وسیله هایی است که می تواند کارآمد باشد . این چراغ قوه دارای چاقو، قیچی، نوعی پیچ گوشتی، دربازکن قوطی، قلاب، چکش و یک چراغ چشمک زن قرمز است . البته کمی جای سؤال دارد که چطور می توان از چاقوی این وسیله با وجود دسته ضخیم آن استفاده کرد.