زیر باران بودن شاید لذت بخش باشد ولی به دلیل سرما خوردن یا خیس شدن، خیلی ها حاضر نیستند زیر باران قدم بزنند. به همین دلیل با استفاده از دوربین سه بعدی توانسته اند اتاقی را به نام اتاق باران ایجاد کنند که شما می توانید بدون ترس از خیس شدن در این اتاق قرار گرفته و به اصطلاح زیر باران قدم بزنید به طوری که دوربین شما را تشخیص می دهد و درست در جاییکه ایستاده اید باران نمی بارد. نصب این تجهیزات در گالری هنر باربیکن در لندن انجام شده است.