طبق گزارش FBI ( پلیس فدرال آمریکا ) میزان حملات لیزری به سطح به اصطلاح اپیدمی رسیده است و به حدی رسیده که نیروی پلیس آمریکا تصمیم به ایجاد یگان ویژه پلیس به عنوان « نیروی حملات آنتی لیزر » گرفته است . این گروه ، افرادی را که با اشاره گرهای لیزری شوخی های معمولی می کنند، دستگیر نمی کند بلکه صحبت از کسانی است که با این اشاره گرهای لیزری قصد کور کردن خلبانهای هواپیما ها را دارند. از سال 2005 تا به حال این گونه حملات لیزری به خلبانها به 1100 درصد رسیده است و جریمه ای که برای آن در نظر گرفته شده است 11.000 دلار و 5 سال حبس است.