احتمالا بدون اینکه حتی راجع به آن فکر کنید از این کلید استفاده می کنید. این کلید در تمامی کیبوردها وجود دارد اما چه کسی آن را اختراع کرده است؟ کلید اسکیپ در سال 1960 توسط یک برنامه نویس به نام باب بمر ایجاد شد. او در شرکت IBM کار می کرد و در حالیکه سعی داشت مشکل ایجاد شده را حل کند موفق به اختراع این کلید شد. همان طور که می دانید این کلید برای قطع کردن اجرای یک برنامه استفاده می شود و معادل آن در فارسی به معنی کلید قطع کن یا فرار است. درست مثل این است که به کامپیوتر بگویید « نه این کار را نکن » باب بمر این کلید را به دلیل عصبانیتی که او از مشکلات ایجاده شده داشته و با این کلید نجات پیدا کرده است، اسکیپ نام گذاری کرده است .