چطور شغل مورد نظر خود را بیابیم؟

آیا تا به حال این توصیه را شنیده اید که «کاری را که دوست دارید انجام دهید.» از نظر کارشناسان این حرف کاملا بی معنی است به جای اینکه فکر کنید که  به چه شغلی علاقه دارید و به دنبال آن باشید ، شغلی را بیابید که توانایی های آن در وجود شما وجود دارد. البته به نظر لذت بخش است که برای کاری که به آن علاقه داریم حقوق دریافت کنیم ولی برای اکثر ما این کار غیر واقعی وحتی نامعقول است. دلیل آن این است که امکان ندارد که انسان فقط به یک چیز علاقه داشته باشد بنابراین چطور می توان از بین چند انتخاب، یکی را برگزید ؛ همچنین ما نیازی نداریم برای کاری که دوست داریم حقوق بگیریم چون دوستش داریم در هر حال آن را انجام می دهیم . بنابراین به جای تمرکز بر روی علایق مان بهتر است به شغلی بپردازیم که با توان ما و شخصیت ما هماهنگ باشد.