شاید منطقی ترین توجیح برای موفقیت شرکت اپل، وجود آقای استیو جابز بود با این توضیح که او در آینده زندگی می کرده. البته این نظریه درست نیست ولی اگر به سخنرانی او در سال 1983 توجه کنید متوجه می شوید که اغراق نیست. او در سال 1983 در آسپن در کنفرانس طراحی بین المللی آنچنان سخنرانی می کند که انگار می دانسته که در آینده شرکت اپل قصد تولید چه چیزهایی را دارد. در آن سال حتی مکین تاش هنوز تولید نشده بود . به قسمتی از سخنرانی او که دید او را از آینده ترسیم می کند و به نظر بسیار شبیه به آی پد هایی است که امروزه استفاده می شود توجه کنید:

« استراتژی اپل بسیار ساده است کاری که ما قصد انجام آن را داریم این است که کامپیوتر بسیار بزرگ را به اندازه کتاب در بیاوریم که قابل حمل باشد این کاری است که ما در این دهه قصد انجام آن را داریم و می خواهیم آن را مجهز به یک سیستم رادیویی کنیم که بتوان بدون اینکه به چیزی وصل باشد به تمامی دیتا بیسها و سایر کامپیوتر ها مرتبط باشد. »

او با اعتماد به نفس کامل در مورد کامپیوتر های شخصی که نوع جدید از ارتباط خواهند شد صحبت می کند در حالیکه در آن زمان هنوز از شبکه هیچ خبری نبود . او مشخصا از سیستم ایمیل صحبت می کند و یا وقتی که از سیستم رادیویی کامپیوتر صحبت می کند منظورش این بوده که بتوان در حال حرکت و نه فقط در پشت میز کامپیوتر می توانید ایمیل های خود را بخوانید. توجه داشته باشید این حرفها حداقل 20 سال قبل از اینکه موبایل به بازار عرضه شود بیان شده است.