نزدیک بینی عارضه ای است که در 40% جمعیت آمریکا به چشم می خورد و با بالا رفتن سن نیز بدتر می شود. به زودی با استفاده از لنزهای خاص می توان این عارضه را درمان کرد. در دانشگاه چشم پزشکی نیویورک لنزهایی تولید شده است که می تواند روش گسترش چشم را تغییر دهد مثلا زمانی شما دچار عارضه نزدیک بینی می شوید که روزنه چشم شما خیلی بزرگ است و تمرکز بر روی اشیاء دور سخت می شود و این مشکل به مرور بدتر می شود این لنز، چشم را وادار می کند که به صورت دیگری رشد کند. آنها در هر لنز از کانون های مختلف عدسی استفاده کرده اند که می توانند روش رشد چشم را به صورت قابل کنترل تغییر دهند و از بدتر شدن نزدیک بینی چشم جلوگیری کنند.