طلایی که در تصویر مشاهده می کنید در رودخانه یا معدن پیدا نشده است . بر طبق تحقیقات دانشگاه میشیگان این طلا توسط یک باکتری که می تواند در محیط های بی نهایت سمی زنده بماند تولید شده و جالب است بدانید که این طلای تولید شده 24 عیار است یعنی طلای خالص.

حتما از خودتان می پرسید این اکتشاف می تواند بحران اقتصادی دنیا را حل کند؟ البته که نه ولی حداقل می تواند محققین این اکتشاف را کمی ثروتمند کند. آقای کاظم کاشفی و آدام برون از محققین این پروژه بودند که توانستند با استفاده از باکتری Cupriavidus metalidurans ، کلوراید طلا که یک مایع شیمیایی سمی است و در طبیعت یافت می شود، را به طلای 99% تبدیل کنند. بر طبق گفته آقای کاشفی آنها « کیمیاگری میکروبی » کرده اند و این کار را با استفاده از چیزی انجام داده اند که هیچ ارزشی ندارد. این باکتری به شدت در مقابل کلوراید طلا که بسیار سمی است مقاوم است. میتوان گفت 25 برابر آنچه که تصور آن میشد مقاوم است. در واقع این پروسه ای است که در طبیعت به طور طبیعی انجام می شود و حال می خواهند این پروسه را در کارخانه ای که خود نام The Great Work of the Metal Lover را انتخاب کرده اند به طور مصنوعی ایجاد کنند.