راههای زیادی هست که بسته بندی موبایل جدید خود را باز نکنید و اگر هم مایل به باز کردن بسته بندی آن هستید این کار را به سگ خود نسپارید. البته شاید با پس فرستادن آن به شرکت Apple به دلیل ایجاد شدن چند خراش کوچک!!!!! بتوانید یک iPhone 5 جدید دیگر دریافت کنید.