خیره شدن به کامپیوتر در طول روز می تواند باعث آسیب جدی به چشم ها شود و البته به گردن و شانه های شما نیز آسیب وارد می کند. مرکز بینایی سنجی یک راهنمای 16 صفحه ای را مبنی بر پیشگیری از فشارهای برآمده از مشکلات دیجیتالی بر روی چشمها منتشر کرده است اولین قدم، تشخیص علائمی از قبیل قرمزی یا خشکی چشم، تاری دید، خستگی یا سردرد است و بعد راه حل ارائه شده به این صورت است که از روش      20-20-20 استفاده شود یعنی هر 20 دقیقه ، 20 ثانیه با نگاه کردن به اطراف با فاصله 20 فوت ( هر فوت معادل 30.48 سانتی متر است)، به چشم ها استراحت دهید.

جالبترین نکته ارائه شده ، فاصله صفحه مانیتور کامپیوتر با چشم است که می توانید با یک آزمایش ساده مطمئن شوید که فاصله شما با کامپیوتر درست است با این روش که دست خود را دراز کنید تا جایی که به راحتی و بدون خم شدن دست، کف دست به صفحه کامپیوتر برسد :

و فاصله مناسب شما با موبایل خود نیز مطابق شکل زیر باشد: