تا به حال با افرادی برخودرد کرده اید که به کارهای سخت و طاقت فرسا با درآمدی اندک مشغولند؟ آیا تا به حال به چهره این افراد نگریسته اید؟ حتما حدس می زنید که می خواهم از احساس تأسفی بگویم که با دیدن چهره آنها ایجاد می شود؟ خیر در این مورد اینچنین نیست. می خواهم از کسی بگویم که با وجود سن 50 سال و با داشتن 2 شغل سخت و سنگین، لبخند به لب دارد. بله می توان با یادگرفتن عادت شاد بودن در تمامی لحظات حتی سخت ترین، شاد بود و بر استرسها و نگرانیها غلبه کرد.

چطور می توان این عادت را یاد گرفت؟ به عنوان مثال فکر کنید که تصمیم گرفته اید یک ورزش روزانه پیاده روی برای خود ترتیب دهید و برنامه این است که در شروع 20 دقیقه اول را با نصف سرعت در نظر گرفته شده آغاز کنید. بعد از گذشت 10 دقیقه نفس شما به شمارش می افتد ولی ناگهان به علت شلوغی مسیر پیاده روی مجبور می شوید سرعت خود را بیشتر کاهش دهید تا از جمعیت عبور کنید در همین لحظه است که شما نفسی تازه می کنید و به راحتی دوباره به ورزش خود ادامه میدهید. و دقیقا در همین لحظه است که شما حس بهتری از فضای اطراف خود بدست  می آورید به افراد اطراف خود نگاه می کنید و قول میدهم که در هر گام از این پیاده روی با لذت، شما سلامت تر می شوید.

پس آرام کردن سرعت زندگی باعث آرامش خواهد بود مثل معروف آهسته برو پیوسته برو مبین همین نکته است. نکته اینجاست که ما هر روز سعی در ایجاد یک عادت تازه داریم مانند عادت بهتر کار کردن، بهتر غذا خوردن و بهتر ورزش کردن. و به دلیل این عادت هاست که می توانیم در پیشبرد اهدافمان موفق باشیم؛ ولی هیج وقت سعی در ایجاد عادتی برای مسائلی که با اهمیت تر هستند نمی کنیم. آیا شما عادت شاد بودن را دارید؟ در صورتی که عادت شاد بودن مهم ترین عادت است که در تمامی کارهای روزانه ما نقش مهمی دارد. بنابراین یکی از راههای غلبه بر استرس این است که یاد بگیریم چطور شاد باشیم.