جاهای دیدنی زیاد هستند، اما بعضی جاها دیدنی تر هستند و علاوه بر آن، کمتر توسط عامه مردم شناخته شده هستند. در زیر 19 مکان جالب و دیدنی کمتر شناخته شده دنیا را ببینیم:

دژ قرن دوازدهمی در نرماندی فرانسه
دژ قرن دوازدهمی در نرماندی فرانسه
مزارع گل در هلند
مزارع گل در هلند
درختی با ریشه‌های عجیب در کاستاریکا
درختی با ریشه‌های عجیب در کاستاریکا
برکه نعل اسبی، در آریزونای آمریکا
برکه نعل اسبی، در آریزونای آمریکا
پله‌های عمودی در پرو
پله‌های عمودی در پرو
آبشار ایگوازو در برزیل و آرژانتین
آبشار ایگوازو در برزیل و آرژانتین
جنگل جادویی در بلژیک
جنگل جادویی در بلژیک
آبشاز کاواسان، در فیلیپین
آبشاز کاواسان، در فیلیپین
قله مالی سیماچیک، کامچاتکا، روسیه
قله مالی سیماچیک، کامچاتکا، روسیه
شهر مونسانتو، پرتغال
شهر مونسانتو، پرتغال
مزارع کانولا در چین
مزارع کانولا در چین
درختخانه پاتریک دوگرتی
درختخانه پاتریک دوگرتی
پل سنگی، در مالت
پل سنگی، در مالت
جنگل سنگی، در ماداگاسکار
جنگل سنگی، در ماداگاسکار
کوهستان ژانگی دنژیا، چین
کوهستان ژانگی دنژیا، چین
940231-unknown-places-16
مارانهنسز، برزیل
صخره فیل، در ایرلند
صخره فیل، در ایرلند
آبشار لاجا در شیلی
آبشار لاجا در شیلی
مسجد پوترا، در مالزی
مسجد پوترا، در مالزی

منبع: +