حتما تجربه فیلم برداری با دوربینهای خانگی را داشته اید و دوست دارید فیلم برداریتان بی عیب و نقص باشد و عمده ایرادها , لرزشهایی است که بی اختیار در هنگام فیلم برداری ایجاد می شود. حتما تعجب می کنید اگر بدانید که این عیب را می توان با یک کش پلاستیکی  بر طرف کرد؛ به این صورت که کش پلاستیکی را اطراف دسته دوربین فیلم برداری که روی سه پایه قرار دارد , گذاشته و به جای اینکه دسته را با دستتان بچرخانید , کش را بکشید تا دوربین حرکت کند.