در مطلب قبلی، تصاویری از شهر لندن در شب و از بالای لندن که توسط «وینسنت لافورت» گرفته شده بود را دیدیم. وی قبل از اینکه عکس‌های فوق را از لندن تهیه کند، عکس‌های زیر را از سان‌فران‌سیسکو تهیه کرده است. همچنین مجموعه عکس‌هایی که وی از لاس‌وگاس به همین ترتیب گرفته است، در مطلب بعدی آورده شده است:

original00 original0 original-1 original-2 original-3 original-4 original-5 original11 original12 original13

 

منبع: +