Riser تکنولوژی جدیدی است که در لحظات خاص به صورت لرزشی عمل می کند تا به شما هشدار دهد که درست بنشینید.  این دستگاه از یک سری شبکه های حساس و سنسورهای لرزشی تشکیل شده است . پیشتر لباسهای هوشمندی در این زمینه طراحی شده بود ولی رایزر (Riser) این امکان را دارد که می توانید آن را زیر هر پیراهنی بپوشید  بدون اینکه دیده شود. کارکرد آن به این صورت است که به یک اپلیکیشن در موبایل شما ارتباط دارد و بسته به نوع ا یستایی یا نشستن شما , طرز ایستادن یا نشستن شما را درست می کند.