شخصیت هر کس در 5 سال اول زندگی اش ساخته می‌شود همان سال‌هایی که ما کارتون می‌بینیم و عاشق کارتون هستیم. خود من کارتون‌های زیادی را دیدم، از هاکل بریفین گرفته تا چوبین. حنا دختری در مزرعه تا مهاجران. هنوز که هنوز است، آهنگ مهاجران در ذهن من پخش می‌شود. اما اندکی که بزرگتر شدم، عاشق کارتون‌های کامپیوتری شدم، به طور مشخص مجذوب فیلم داستان اسباب بازی شدم و عاشق شعار باز لایت ییر، «تا بیکران و فراتر». این عشق و علاقه همچنان باقی مانده و بگذارید یک راز را بگویم، شعار شرکت من، همین جمله است، «تا بیکران و فراتر».

علاوه بر این فیلم، کلی شخصیت کارتونی هستند که همه ما به یاد می آوریم، به دنبال نمو، پلنگ صورتی، باب اسفنجی و …

این شخصیت‌ها چون بسیار محبوب هستند، تاثیر زیادی برروی ذهن کودکان می‌گذارند و حتی می‌توانند آینده آنان را تغییر دهند. جالب است بدانیم اغلب دیالوگ‌های شخصیت‌های محبوب ما، انرژی بخش و راهنمای ما بوده و هستند. در این مطلب، 50 پند، از 50 شخصیت کارتونی آورده شده است که علیرغم سن بالا، همچنان می‌توانیم از آنها درس بگیریم:

favorite-cartoon-character-life-advice-kids-entertainment-aaa-state-play-1

منبع: +