گربه ماده ای که سه فرزندش را ازدست داده بود سرپرست سه توله مطرود شد

گاهی اوقات وحشتناک ترین اتفاقات زندگی می‌توانند به موهبت‌های پنهانی تبدیل شوند.

«میکی» یک گربه هشت ماهه است که اخیرا سه توله به دنیا اورده است اما وقتی که بچه هایش مردند، افسرده شد. توله‌ها نارس بودند و بخاطر ضعف مردند. خوشبختانه پناه‌گاهی در همان اطراف چیزی که نیاز داشت را داشتند .سه توله که به مادر نیاز داشتند. بچه ها از شهر اماندا اورده شده بودند. یک مادر شیرده از سازمان حمایت وجود داشت. بعد از گفتن حرف‌هایی آرام‌بخش به میکی، لویی او را به سه توله معرفی کرد.انها سریعا به هم انس گرفتند میکی انها را در اغوش میگرفت و لیس‌شان می‌زد انگار که انها فرزندان خودش هستند پانزده دقیقه بعد او به آنها اجازه داد از سینه‌اش تغذیه کنند.

حقیقت این است که بچه‌های میکی مانند خود او به سرپرستی گرفته شده بودند صاحبان میکی فکر می‌کردند که او نر است تا اینکه با ویزیت یک دامپزشک مشخص شد که او ماده و حتی حامله است.

 

میکی هشت ماهه سه فرزندش را ازدست داد بنابراین صاحبانش تصمیم گرفتند که از یک پناهگاه حیوانات سه توله طرد شده را برای او پیدا کنند

940220-sad-mother-cat-lost-kittens-adopted-mikey-texas-00

 

وقتی که بچه های نارسش مردند او در خانه پرسه میزد و به دنبال انها میگشت .سینه‌هایش پر از شیر بودند.

940220-sad-mother-cat-lost-kittens-adopted-mikey-texas-01

 

صاحبش هیلاری می‌دانست که باید به میکی کمک کند تا زجر روانی او را درمان کند.

940220-sad-mother-cat-lost-kittens-adopted-mikey-texas-02

 

او پناهگاهی را در هوستون تگزاس پیدا کرد که سه توله دنبال خانه ای برای ماندن می‌گشتند

940220-sad-mother-cat-lost-kittens-adopted-mikey-texas-04

هیلاری: «من برات چندتا بچه دارم حالا تو دوباره میتونی مادر بشی» در عرض پانزده دقیقه اونها مثل یک خانواده شاد شدند و از سینه مادر شیر خوردند

منبع: +