سیگار مضر است، این چیزی است که همه ما می‌دانیم و تقریبا هیچ تحقیقی نبوده که خلاف آن‌را ثابت کند. اما در این میان، یک هنرمند ژاپنی با خاکستر سیگارهایی که کشیده، نقش‌های جالبی از کاراکترهای انیمه و افراد معروف می‌کشد.

این جوان 22 ساله برای کشیدن شخصیت‌های کارتونی حدود 2 ساعت و برای کشیدن پرتره افراد معروف، مانند استیو جابز، 2 روز را صرف‎می کند.

940215-cigarette-ash-art-shinrashinge-japan-01 940215-cigarette-ash-art-shinrashinge-japan-02 940215-cigarette-ash-art-shinrashinge-japan-03 940215-cigarette-ash-art-shinrashinge-japan-04 940215-cigarette-ash-art-shinrashinge-japan-05منبع: +