هربار در یک لحظه خاص، عکاس، عکسی جادویی میگیرد.برای «رومکو دواما»، فردی هلندی در «اوروگوئه»، این لحظه‌های خاص در ساحل براوا ظهور پیدا می‌کنند. خط ساحلی در یک رنگ ابی روشن بی نظیر دریا، می‌درخشد، که فسفر براق نامیده می‌شود. حیوانات شب تاب تولید می‌کنند و یا خود توانایی درخشیدن در تاریکی را دارند.

برخورد امواج اقیانوس بر روی ماسه ها، همراه با نور شفقی، یک شب جادویی را نمایان میسازد.

در زندگی پرسرعت ما که تلاطم دریا به چشممان نمی اید، و ما اسیر موبایل و لبتاب و تبلت‌ها شده ایم،عکس‌هایی مانند عکس‌های دواما هنوز یک شکوه و زیبایی طبیعی دارد که میشود از ان لذت برد.شاید وقت ان رسیده باشد که تکنولوژی را برای لحظه ای کنار بگذاریم و از طبیعت و جایی که در ان هستیم، لذت ببریم. و شاید اگر دوربینی در دست داشته باشیم، بتوانیم از لحظه‌های شگفت‌انگیز مانند دواما،عکس بگیریم.

940209-glowing-beach-01 940209-glowing-beach-02 940209-glowing-beach-03 940209-glowing-beach-04 940209-glowing-beach-05 940209-glowing-beach-06 940209-glowing-beach-07 940209-glowing-beach-08 940209-glowing-beach-09 940209-glowing-beach-10منبع: +