چنانچه شما یک عکاس مبتدی هستید، داشتن راهنما برای درک تنظیمات مختلف دوربین DSLR ، مفید است. با اینکه این چارت نموداری مفید از دانیل پیترز در وبلاگ فتوبلاگ هامبورگ در مورد چگونگی عملکرد اپتیک در عکاسی توضیحی نمی‌دهد، با این حال، به شما می‌گوید، هر تغییری در تنظیمات دوربین، دقیقا باعث چه اتفاقی می شود.

تنظیمات سه‌گانه در این چارت بخشی از آن چیزی است که عکاسان مایلند آن را مثلث نمایش بخوانند. ISO حساسیت سنسور دوربین دیجیتال نسبت به نور است. دریچه دیافراگم، ساختاری در لنز دوربین شماست که که بسیار شبیه عنبیه در چشمان‌مان عمل هست. دیافراگم باز و بسته می‌شود تا به نور بیشتر یا کمتری اجازه ورود بدهد و همچنین عمق میدان را تغییر می‌دهد یا اینکه چند شیء مختلف می‌توانند در مرکز شات به طور همزمان وجود داشته باشند. دست آخر، سرعت شاتر است که کنترل می‌نماید که چه مدت شاتر دوربین در زمان عکس‌برداری، باز بماند. مدت باز ماندن بیشتر شاتر اجازه ورود نور بیشتری را می‌دهد ولی به علاوه ممکن است چنانچه هر حرکتی در زمان عکسبرداری  اتفاق بیافتد، موجب تاری شود.

CheatcardV2_90x50mm_enمنبع: +