عید پاک یکی از اعیاد مسیحیان است. مسیحیان معتقدند در این روز مسیح که به صلیب کشیده شده بود، دوباره زنده شده و به پا خواسته است. یکی از رسوم این عید نقاشی کردن تخم مرغ است. در زیر تعدادی از تخم‌مرغ‌هایی که بسیار زیبا نقاشی شده‌اند را با هم می‌بینیم

تخم‌مرغ های کهکشانی

creative-easter-eggs-21-1__605 creative-easter-eggs-21-2 creative-easter-eggs-21-4

تخم‌مرغ های کروات پز!

creative-easter-eggs-5-3__605 creative-easter-eggs-5-1 creative-easter-eggs-5-2

پوست تخم‌مرغ کنده‌کاری شده

creative-easter-eggs-43__605

creative-easter-eggs-42__605

نقاشی‌های سیاه و سفید

creative-easter-eggs-27-1__605

تخم‌مرغ‌هایی که با با برگ های چسبانده جوشیده اند

creative-easter-eggs-3-1 creative-easter-eggs-3-2 creative-easter-eggs-3-3 creative-easter-eggs-3-4__605

تخم اژدهاهای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

creative-easter-eggs-39__605

تخم‌مرغ های رنگین کمانی

creative-easter-eggs-7-2__605

تخم‌مرغ های مینیونی (من عاشق ایناهام)

creative-easter-eggs-37__605

تخم‌مرغ‌های متالیک!

creative-easter-eggs-26__605

تخم‌مرغ های طلایی

creative-easter-eggs-36__605

تخم‌مرغ خزه‌پوش

creative-easter-eggs-29-3__605

جام تخم‌مرغی!

Paper-Lucy-Easter-Egg_Vertical__605

 تخم‌مرغ های نینجا!

creative-easter-eggs-301__605

تخم‌مرغ های کامواپوش

creative-easter-eggs-2__605

تخم‌مرغ های ترول‌ها!

creative-easter-eggs-16__605

منبع: +