مرد چینی که با اتومبیلش به خانه برگشته بود، سگ ولگردی را در پارکینگ خانه‌اش پیدا کرد. سگ را کتک زد و از خانه‌اش بیرون انداخت، اما این پایان کار نبود.
فردای آن روز مرد اتوموبیلش را داغان پیدا کرد. آن موقع متوجه نشد که دندان‌های سگ اتومیلش را به این روز انداخته است، اما عکس‌هایی که همسایه‌اش به او نشان داد همه چیز را روشن کرد.
سگ با تعدادی از دوستانش بازگشته و اتومبیل را با دندان‌های‌شان به آن روز انداخته‌بودند.

26760F3A00000578-0-image-m-38_1426071322176 26760F0300000578-0-image-m-36_1426071173622 2676112700000578-0-image-m-41_1426072639530 2676113300000578-0-image-m-43_1426072674795

منبع: +