در ترکیب بی نقش هنر و فناوری، یک استودیو در هلند لامپ های بسیار زیبایی تولید کرده است که همانند گل های فریبنده داوودی، زیبا هستند و به نور واکنش نشان می دهند. این لامپ ها بسیار ساده کار می کنند، در صورتی که فعال باشند، کلبرگ های درون آن تا 9 متر باز می شوند و به حداکثر زیبایی درون قابشان می رسند. سپس براساس برنامه‌ای که به آنها داده می شود، می توانند به صورت خودکار باز و بسته بشوند. تصاویر و ویدئوی زیر را ببینید:

silk-flower-light-kinetic-sculpture-shylight-studio-drift-rijksmuseum-4

silk-flower-light-kinetic-sculpture-shylight-studio-drift-rijksmuseum-1 silk-flower-light-kinetic-sculpture-shylight-studio-drift-rijksmuseum-2 silk-flower-light-kinetic-sculpture-shylight-studio-drift-rijksmuseum-3
silk-flower-light-kinetic-sculpture-shylight-studio-drift-rijksmuseum-30

منبع: +