همه ما وسایل دور ریختنی زیادی داریم که با صرف کمی وقت و حوصله و البته ذوق و هنر می توانیم آنها تبدیل به آثار هنری ای بکنیم که هم روح مان را صیقل دهند و در شرایطی برای ما ایجاد درآمد نیز بکنند. مثلا همین چند روز پیش که اتاقم را مرتب می کردم، چندین جعبه قدیمی حلقه و جواهر را پیدا کردم. کاری که با آنها کردم زیاد جالب نبود! چرا که همین الان در کناری گذاشتمشان تا در مراسم چهارشنبه سوری به برافروختن آتشی بزرگتر کمک کنند! اما یک هنرمند کانادایی به نام تالوست (talwst) با استفاده از این جعبه، آثار هنری بسیار زیبایی خلق کرده است. زمانی این ایده به ذهنش رسیده که یکی از این جعبه ها را از دست یک دست فروش پاریسی گرفته و دستفروش بهش گفته «ببینم با این چی می سازی». نتیجه کار را که البته در تصاویر بعدی می بینید، انسان را به دنیایی دیگر می برد:

antique-ring-box-mini-diorama-talwst-1 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-2 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-3 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-4 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-5 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-6 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-7 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-8 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-9 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-10 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-11 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-12 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-13 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-14 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-15 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-16 antique-ring-box-mini-diorama-talwst-17
منبع: +