کانادا، سرزمین یخ و یخبندان، چشمه های آب گرم فراوانی دارد، برای همین کانادایی ها می توانند در عین سرمای بالا هوا، از گرمای چشمه ها نیز استفاده کنند. در این بین همه ساله جشنواره ای در حوالی بهمن برگزار می شود که در آن افراد می توانند موهایشان را در آب نزدیک به 40 درجه خیس کنند و سپس در هوای منفی 30 درجه و در حالی که موهایشان در حال یخ زدن هستند، آنها را به شکل های عجیب و غریب در بیاورند. در زیر نمونه هایی از این شکل های عحیب و غریب را ببینیم:

icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-1 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-2 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-3 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-4 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-6 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-7 icy-hair-freezing-contest-takhini-hot-springs-8

منبع: +