هادی ایاز و همایون/ بعضی از ماها فکر می کنیم برای تهیه یک نقاشی نیاز به چیزهای زیادی مانند وسایل، دانش، تجربه و ذوق هست. اما در واقع فقط نیاز به ذوق داریم، اگر ذوق مناسب را داشته باشیم می تواینم با چیزهایی که همه روزه با آنها سروکار داریم نیز آثار هنری درست کنیم. مثلا در اینجا می خواهیم 20 نمونه از نقاشی/واقعی های هنرمند جوان نیویورکی به نام کریستف نیمان را نشان بدهیم. وی در زمان استراحت خود تصاویر جالب و هوشمندانه ای را صرفا جهت تفریح و سرگرمی خلق میکند که این کار را با استفاده از اشیایی که در طول روز از آنها استفاده میکنیم انجام میدهد.

کریستف نقاشی های خود را «طرح های یکشنبه» می نامد و آنها را در بین تصاویر جدی تر خود که شامل کارتون های سیاسی و همچنین تصاویر ستونی مجله های تایمز و نیویورکر است،قرار میدهد.

 every-day-object-illustration-christopher-niemann-4 every-day-object-illustration-christopher-niemann-3 every-day-object-illustration-christopher-niemann-2 every-day-object-illustration-christopher-niemann-1 every-day-object-illustration-christopher-niemann-6 every-day-object-illustration-christopher-niemann-7 every-day-object-illustration-christopher-niemann-8 every-day-object-illustration-christopher-niemann-9 every-day-object-illustration-christopher-niemann-10 every-day-object-illustration-christopher-niemann-5 every-day-object-illustration-christopher-niemann-15 every-day-object-illustration-christopher-niemann-14 every-day-object-illustration-christopher-niemann-13 every-day-object-illustration-christopher-niemann-12 every-day-object-illustration-christopher-niemann-11 every-day-object-illustration-christopher-niemann-16 every-day-object-illustration-christopher-niemann-17 every-day-object-illustration-christopher-niemann-18 every-day-object-illustration-christopher-niemann-19 every-day-object-illustration-christopher-niemann-20

منبع: +