نیازی نیست برای ورزش کردن، روزی یک ساعت یا حتی بیست دقیقه زمان بگذارید. با این روتین 12 حرکت ورزشی که بر اساس آخرین تحقیقات و فقط بر مبنای زمانی 7 دقیقه، زمان بندی شده است می توانید به راحتی در منزل یا در هر مکانی این حرکات را انجام دهید.

در مقایسه با سایر ورزش های کوتاه مدت ولی پر بازده، این روتین ورزشی تمامی فعالیت های سنگین را در بازه زمانی کوتاه مدت تلفیق کرده است. مزیت دیگر آن این است که نیازی به هیچ تجهیزاتی ندارد و در هر جایی می توانید این ورزش ها را انجام دهید.

بین هر حرکت 10 ثانیه استراحت کنید و برای هر حرکت ورزشی فقط 30 ثانیه زمان بگذارید. همانطور که در تصویر بالا می بینید تنها چیزی که نیاز است وزن بدن خودتان و یک صندلی است، جالب است که این حرکات حتی برای کسانی که زیاد می نشینند نیز بسیار کارآمد است.

طبق این تحقیق اخیر، به جای سرزنش کردن شغل تان به دلیل زیاد نشستن، فقط باید غذای سلامت میل کنید البته با مقدار کنترل شده و روزانه ورزش کنید که با اختصاص فقط 7 دقیقه در روز می توانید این تفاوت را در زندگی خود ایجاد کنید.