اگر می خواهید یک استیک کبابی شده در خانه درست کنید که طعم بهترین استیک را در رستوران ها بدهد، ساده ترین راه این است که سطح بیرونی گوشت را طعم دار کنید. راز این کار در این است که ترکیبی از نمک و نشاسته ذرت را به گوشت بمالید و سپس استیک ها را به مدت 30 دقیقه در فریزر قرار دهید. نمک و نشاسته ذرت، رطوبت سطح گوشت را خشک می کند که  هنگام کباب شدن سریع بخار می شود و سطح بیرونی استیک خشک و کریسپی می شود. فریز کردن کوتاه مدت استیک ها قبل از کباب شدن باعث می شود با وجود خشک شدن و بخار شدن آب استیک ها، داخل آنها نرم و آبدار باشد.

بعد از فریز کردن، زمانیکه استیک ها را آماده کباب کردن کردید در همان لحظه ای که مشغول کباب کردن هستید روی آنها فلفل بپاشید و آنقدر کبابی کنید که سطح استیک ها قهوه ای و به اصطلاح کاراملی شود.