آیا انتخاب هایی که می کنید شما را به جاهایی می برد که می خواهید؟ این می تواند بزرگ ترین سوال در زندگی هر شخصی باشد. زندگی یک سوال است و انتخاب های شما پاسخ به این سوالات است. این جمله تلویحا به این مسئله اشاره دارد که بر روی چیزهایی که بسیار اهمیت دارد و بزرگ ترین تفاوت ها را در زندگیتان ایجاد می کند، تمرکز کنید. این جمله می تواند این درس را به ما بدهد که از خودمان بپرسیم زندگی ما چطور دنیا را تغییر می دهد؟

چنانچه زندگی، شما را به این طرف و آن طرف می کشاند، وقت آن است که روی پاسخ هایتان بیشتر تمرکز کنید.