گرم کردن غذا در ظروف پلاستیک در مایکروویو کاری است که اغلب ما آن را انجام می دهیم؛ اما به مرور زمان این ظروف خراب می شوند و مواد پلاستیکی وارد غذا می شوند. ولی سوال اینجاست که چه زمانی این ظروف پلاستیکی خراب می شوند. دو نشانه برای اینکار وجود دارد: شکل اولیه خود را از دست می دهند و همچنین دیگر رنگ اولیه خود را نخواهند داشت.

زمانیکه این ظروف را برای گرم کردن غذا داخل مایکروویو می گذارید، مقداری از مواد شیمیایی این ظروف بسته به نوع پلاستیک وارد غذا می شود. البته مدت زمانی که این ظروف در مایکروویو گذاشته می شوند، شرایط فیزیکی این ظروف مثلا داشتن ترک و شستن چندین باره آنها مقدار این مواد سمی را هنگام گرم کردن بیشتر می کند. هر گونه بی شکل شدن و بی رنگ شدن این ظروف علامت دور ریختن آنهاست.