به راحتی با استفاده از فویل آلومینیوم می توانید خستگی ناشی از کار اتو کردن را به نصف برسانید. به این صورت که یک ورقه فویل به اندازه میز اتو، برش دهید:

 

سپس روکش میز اتو را روی آن بکشید و سپس اتو کنید. با گرمای منعکس شده از فویل، طرف دیگر پارچه نیز اتو می شود و نیازی به اتو کردن دو طرف پارچه ندارید. البته مزیت دیگری که دارد این است که چروک پارجه هایی که حساس و بسیار نازک هستند به این طریق بدون آسیب زدن به پارچه برطرف می شود.