تعیین کردن هدف برای رسیدن به خواسته ها بسیار عالی است ولی تضاد ایجاد شده بین اهداف را چطور می توان حل کرد؟ به طور مثال تمامی اهداف ما، به طور جداگانه و در قالب کلمات بسیار زیبا و قابل دسترس هستند ولی زمانیکه وارد عمل می شویم مسائل متضاد با اهداف تعیین شده ایجاد می شوند. فرض کنید تصمیم گرفته اید سخت کار کنید ولی از طرف دیگر هم می خواهید با خانواده خود وقت بگذرانید؛ یا می خواهید یک مهارت جدید یاد بگیرید ولی در عین حال باید به فکر هزینه آن نیز باشید.

مسئله اصلی که چالش برانگیز است، وضوح یا شفافیت است. به طور مثال، اغلب اتفاق می افتد که کاری را می خواهیم انجام دهیم ولی به نوعی نمی توانیم، دلیل آن عدم شفافیت است. عدم شفافیت، اغلب ناشی از دمدمی مزاجی و احساس دلسردی ناگهانی نسبت به خواسته هاست. فرض کنید چیزی را می خواهید انجام دهید ولی نمی خواهید، یا چیزی را می خواهید اما چیز دیگری را که در تضاد با خواسته تان هست را نیز می خواهید.

به این تضاد دقت کنید: «اینکه دخترم در آشپزخانه کنار من نشسته و تکالیفش را انجام می دهد بسیار خوب است ولی از یک طرف دیگر اگر به اتاقش برود تمرکز بهتری دارد و حواسش پرت نمی شود. حالا آیا باید به او بگویم به اتاقش برود یا اینکه کنار من در آشپزخانه بماند؟ نمی توانم تصمیم بگیرم.»

این روزها عدم شفافیت، مشکل همه گیری شده است. مشکلی که مانند فلج کردن افراد عمل می کند و همه را در جای خود میخکوب می کند. در این جا اهدافی را که با تضاد روبه رو شده اند به طور مثال فهرست کرده ایم:

می خواهم سالم غذا بخورم. حرام کردن غذا کار درستی نیست.

می خواهم 110 % کار کنم. می خواهم 110 % با خانواده ام باشم.

می خواهم روی کتابم کار کنم. می خواهم ورزش کنم.

می خواهم بیشتر بخوابم. می خواهم گهگاهی با همسرم صحبت کنم، تلویزیون تماشا کنم، وقت گذرانی کنم.

می خواهم کمتر از ماشین استفاده کنم. می خواهم بچه ها را به کلاس ببرم.

پول در آوردن مهم نیست. پول درآوردن مهم است.

می خواهم برای همه قابل دسترس باشم. می خواهم زمانی را تنها باشم و فکر کنم.

می خواهم صرفه جویی کنم. می خواهم به باشگاه ورزشی بروم.

وقتی از سرکار به خانه می آیم می خواهم استراحت کنم. می خواهم خانه ای تمیز و مرتب داشته باشم.

می خواهم با افراد جدید آشنا شوم و دوستانم را ببینم. می خواهم دور از جامعه باشم.

می خواهم دیگر غر نزنم. می خواهم به من کمک کنی.

ببینید کدامیک برای شما آشنا به نظر می رسد. آیا این موارد را تا به حال تجربه کرده اید؟ این موارد زمانی ایجاد می شود که ارزش ها مشخص و شفاف نیستند و با هم تداخل پیدا می کنند.