چه در یک تالار کنفرانس بزرگ سخنرانی کنید یا در یک جلسه کاری، بلند صحبت کنید، در هر دو صورت اغلب ما حداقل کمی احساس ناراحتی خواهیم کرد یا اینکه شاید اصلا نتوانیم از عهده آن برآییم. اگر نیاز دارید اعتماد به نفس خود را سریع بالا ببرید و بهترین سخنرانی خود را ارئه دهید خود را با مستمعین در یک سطح تصور کنید.

اگر جلسه شما با مدیران است خود را با آنها در یک سطح تصور کنید. اگر با مهندسین است تصور کنید که مهندس هستید. به دنبال وجوه مشترک بین خود و مستمعین خود باشید و تمرکز خود را بر روی آنها بگذارید. مسئله اصلی، اعتماد به نفس است، ما در صحبت کردن با دوستان بسیار راحت تر هستیم نسبت به زمانی که با یک مدیر صحبت می کنیم. البته شما نمی توانید زمانی که با یک مهندس صحبت می کنید، تظاهر کنید که هر چیزی را در مورد مهندسی میدانید؛ ولی می توانید از نظر ذهنی او را دوست و هم ردیف خود تصور کنید. این تصور به شما کمک می کند با مستمعین خود راحت تر صحبت کنید و به جای اینکه خودتان و آنها را گوینده و شنونده بدانید، تصور کنید که دوست و هم ردیف هم هستید.