چنانچه فراموش کرده اید از زیر لیوانی استفاده کنید و به همین دلیل جای لیوان روی میز چوبی جلوی مبل شما باقی مانده است، می توانید آن را با استفاده از سه شوار از بین ببرید. به این صورت که سه سوار را به مدت 20 دقیقه به فاصله نزدیک روی لکه ایجاد شده قرار دهید و می بینید که آرام آرام لکه از بین می رود و محو می شود. بعد برای اینکه چوب خشک نشود از کمی روغن زیتون استفاده کنید تا چوب مرطوب بماند. البته چوب های مختلف عکس العمل های متفاوتی دارند در این صورت می توانید جایگزین های دیگر مانند سس مایونز، خمیر دندان و یا اتوی خشک (بدون بخار) را نیز امتحان کنید.