کمد چیزی است که در هر خانه ای پیدا می شود اغلب خانه ها دارای فضایی برای کمد هستند. تنها چیزی که برای استفاده بهینه از این فضا نیاز دارید چند قفسه است که به در کمد وصل می شود. البته به شرطی که فضایی برای این کار داشته باشید و کمد شما عمیق باشد. با توجه به اندازه عمق کمد می توانید این فضا را کم یا زیاد کنید. برای قفسه ها گارد بگذارید که وسایل به راحتی داخل آنها قرار گیرد و نیفتد. اگر بخواهید ظاهر زیباتری داشته باشد می توانید روی چوب ها را رنگ بزنید. در غیر اینصورت فقط کار چند تکه چوب و میخ زدن و وصل کردن آنها به یکدیگر است. بهتر است چیزهای سنگین را داخل این قفسه ها نگذارید و از وسایلی مانند کیف، کفش و کمربند و چیزهای سبک دیگر برای این فضا استفاده کنید.