به کود تبدیل کردن باقیمانده های غذا بهترین راه برای تولید یک ماده مغذی برای باغچه منزل تان است. نیازی نیست که ته مانده ها را در سطل مخصوص کمپوست بریزید تا به مرور به کود تبدیل شود، با توجه به اینکه هیچ کس تحمل بوی بد آنها را ندارد. به راحتی می توانید با استفاده از یک مخلوط کن این کار را انجام دهید. هر چیزی که قابل کمپوست شدن است مانند تفاله قهوه، روزنامه خوانده شده و باقیمانده های سبزی و میوه را در مخلوط کن ریخته و سپس کمی آب روی آن بریزید و آنقدر بگذارید مخلوط شود که مانند پوره شود. البته برای مخلوط کردن این مواد، نیاز به یک مخلوط کن قوی دارید ته مانده هایی مانند پوست موز به مخلوط کن قوی نیاز دارند. چون هنوز این مواد به کمپوست تبدیل نشده است اثر فوری را مشاهده نخواهید کرد ولی به دلیل له شدن در مخلوط کن، طبیعت سریعتر آنها را جذب می کند؛ بهتر است مابقی کار را به خاک بسپرید. بدون اینکه نیاز به یک سطل کمپوست بدبو داشته باشید می توانید در چند هفته این کار را انجام دهید و شاهد سلامت تر شدن گلدان ها و گیاهان باغچه تان باشید.