چند راهنمایی برای نظم دادن به کابینت های آشپزخانه و استفاده از فضاهای خالی در این قسمت نشان داده می شود که بسیار کارآمد است:

  • کشو مخصوص در قابلمه 

می توانید کشویی زیر کابینت ظروف، تعبیه کنید تا بتوانید به طور منظم در قابلمه را در آن قرار دهید.

  • کشو در کشو

معمولا کشوهایی که عمیق هستند بعد از مدتی دچار به هم ریختگی می شوند برای جلوگیری از این بی نظمی بهتر است کشوی کوچک دیگری در آن تعبیه شود که مناسب برای وسایلی باشد که کشو را به هم می ریزد.

  • تعبیه فضایی برای سینی و وسایل دارای ارتفاع

برای قرار دادن وسایلی مانند سینی، تخته خردکنی، و وسایلی که بلند هستند و نیاز به فضای بلندی دارند می توانید از این قسمت استفاده کنید.

  • استفاده از در کابینت های عمیق

می توانید از در کابینت هایی که عمیق هستند به این ترتیب مطابق تصویر استفاده کنید و چیزهایی را در این قسمت قرار دهید که کوچک هستند وممکن است آنها را گم کنید.

  • مخصوص تخته خردکن

حتی می توان از در کابینت هایی که عمیق نیستند نیز برای وسایل باریک مانند تخته خرد کن استفاده کرد. حتی می توانید از زیر کابینت های قسمت بالا نیز برای اینکار استفاده کنید:

  • مخصوص بشقاب و کاسه

معمولا برای بشقاب نیاز به فضای مرتفع نیست ولی برای کاسه و پیاله نیاز به فضای بلندتری داریم که می توانید کابینت مخصوص بشقاب و کاسه را به این صورت داشته باشید.

  • قسمت مخصوص چاقو