اگر یخچال بوی بدی گرفته است و جوش شیرین ندارید می توانید از جو پرک به عنوان بوبر استفاده کنید. همانطور که می دانید جو روغن را به خوبی جذب می کند و برای از بین بردن لکه های روغن باقیمانده در ظروف چدن استفاده می شود. استفاده دیگری که جو دارد خاصیت بوبری است. جو پرک نپخته (استفاد نشده) را در ظرفی ریخته و آن را به مدت یک شب در یخچال بگذارید. تا صبح تمامی بوهای ناخوشایند را از بین می برد. برای بهره وری بیشتر می توانید از جو پرک تاریخ گذشته، استفاده کنید.